ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านม่วงโคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน