ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
18 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน