ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 53.07 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48.79 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45.51 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 45.03 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44.76 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 44.32 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 43.76 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 39.98 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37.41 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37.16 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 37.05 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34.58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33.93 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(พิบูลมังสาหาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 33.55 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 32.97 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 29.23 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 28.1 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน