ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40.47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 38.21 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36.39 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 34.26 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 30.24 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 29.52 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 28.76 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27.98 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน