ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน