ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน