ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน