ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
11 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
12 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
14 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
15 โรงเรียนบ้านแก่งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
16 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 6  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน