ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหมาไน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านคันไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน