ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 10 เข้าร่วม 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน