ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 10 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 10 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน