ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคำหมาไน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านเวินบึก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านบากชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนประนอมศรีสงเคราะห์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน