ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน