ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
12 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
13 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
14 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
15 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
16 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
17 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน