ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน