ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคันไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 58 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 52 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 48 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน