ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.9 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.3 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.4 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.1 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.1 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.5 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85.2 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.3 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84.1 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนชี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.2 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน