ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 10  
14 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน