ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคันไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
13 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
14 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน