ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาทอย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน