ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.8 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.4 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน