ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.9 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.12 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.1 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.8 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน