ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน