ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
14 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสิม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน