ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแก่งยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 9  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน