ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 36 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน