ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
9 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
13 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
14 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
15 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน