ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน