ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน