ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(พิบูลมังสาหาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน