ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
11 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านบัวทอง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านหินสูง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน