ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านพลาญชัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน