ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79.5 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.25 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.5 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเลิงบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.25 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55.75 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน