ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน