ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 49 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 31 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 27 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน