ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกุดชมภู สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านสระคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
13 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 8  
14 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน