ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโนนคูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน