ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 47.5 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 40 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน