ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน