ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านภูหล่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 10  
16 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านสัน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง 16  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านคำหมาไน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
26 โรงเรียนบ้านหนองกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
27 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
28 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
29 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
30 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 21  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านบากชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  
35 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  
36 โรงเรียนบ้านโนนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  
37 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน