ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคันเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสระคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านชาดฮี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน