ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเอือด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำผ่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
14 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน