ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำหมาไน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านตุงลุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน