ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคันไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 64 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 63 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 62 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน