ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 60 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน