ผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน