ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเล่าเรื่องประกอบภาพ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านซะซอม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน