ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านร้อยแก้ว ป.1 ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.8 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนข่า-โนนยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 74.6 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเลิน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 66.2 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65.5 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 55.2 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 54.4 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านวังแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 51.8 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน