ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.8 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.16 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.5 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.16 เงิน 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.8 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.5 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.5 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.5 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71.16 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 68.33 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน