ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านร้อยกรอง ป.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี ๓
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 87.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 75.6 เงิน 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 73.3 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72.3 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาคาย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 71 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 70.6 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.3 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) สพป. อุบลราชธานี เขต 3 69.3 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน